Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viainsanedreamer insanedreamer
killyourdream
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viainspirations inspirations
3930 c573 500

badgopher:

Jacarandas are my favorite.

Reposted fromfreakish freakish viainspirations inspirations
killyourdream
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmorzando smorzando

May 05 2017

killyourdream
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
killyourdream
Na pytanie 'co słychać?' chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki
5989 d97b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
killyourdream
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera
killyourdream
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
killyourdream
killyourdream
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viaszydera szydera
0297 0f76

serious:

who were you?

8727 3d78
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
killyourdream
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera

April 28 2017

killyourdream
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
killyourdream
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viainspirations inspirations
killyourdream
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl